Slektshistorisk
forening i Harstad
Logo SHIH
topyellow04


Slektshistorisk forening i Harstad - 25 år 3.juni 2017 !
 

Medlemsmøte 23.april 2017 . .

24 personer fikk høre en engasjert Frode Bygdnes snakke om Landslaget for lokalhistorie og, ikke minst, Finnmarksleiren på Trondenes og i Harstadområdet forøvrig.
Ellers ble det gitt informasjoner om planlagt sommertur, markering av foreningens 25 år samt slektsforskerdagen
28.oktober. I en liten sluttbolk fortalte leder om et slektsprogram som var nytt for han, Heredis. Positivt er at programmet finnes i versjoner for både PC, Mac, nettbrett og smarttelefoner.

Bilder 20170523

Foto: Jakob Eitrheim

2017-05-10

Årets tur 

2. september

Påmelding innen

10. august

bilde-150x150

Turkomitéen har igjen gjort en kjempejobb med å arbeide fram en tur for oss.

I år blir det en dagstur med buss ilagt både historie, bespisning og mere til.

Påmelding innen 10.august til:
Inger, tlf: 412 44 286
Gunhild, tlf: 971 65 938

Kostnad:
Kr. 500,- (medlemmer)
Kr. 600,- (ikkemedlemmer)

Du finner flere opplysninger på vedlagte turbeskrivelse, bl.a. kjørerute og e-postadresser som alternativ for påmelding.

 

Dette skjer høsten 2017:

September:
* 2. sep: Tur
* 23. sep: Jubileumsfeiring

Oktober:
* 11. okt: Medlemsmøte
* 28. okt Slektsforskerdagen 2017

Desember:  Julebord

--> Mer info kommer her og på siden Aktiviteter - etterhvert . . .       
                  .  .  .

Mikael æresmedlem . .

Mikael_aeresmedlem

Årsmøtet 28.mars 2017 vedtok enstemmig å utnevne avtroppende leder, Mikael Martnes til æresmedlem i Slektshistorisk forening i Harstad.
Den 5.april troppet nyvalgt leder  Eilif A Nordseth, kasserer Knut Arne Mikalsen og redaktør Jakob Eitrheim opp heime hos Mikael med det synlige beviset på æresmedlemskapet. Blomster i påskefarger fulgte også med.

Foreningen har fra før 4 navn på listen over æresmedlemmer.

Bildet over viser Mikael med blomsterkurv og diplom flankert av Eilif A (tv.) og Knut Arne. Jakob var fotograf.

Årsmøtet 28.mars 2017

DSC_7667R

Møteleder Marie-Louise Nilsen

Kasserer Knut Arne Mikalsen

DSC_7669R
DSC_7668R

Foto: Jakob Eitrheim

Slektshistorisk forening i Harstad avviklet sitt  årsmøte på Harstad Bibliotek tirsdag 28.mars 2017 i en positiv atmosfære - med litt under gjennomsnittlig deltakelse.
Møtet ble ledet av Marie-Louise Nilsen.
Leder Mikael Martnes hadde takket nei til gjenvalg, og til ny leder valgte årsmøtet Eilif Nordseth. Resultatet av valgene ellers kan du se øverst til høyre her og på tillitsvalgtsiden.
Årsmelding
og regnskap ble vadtatt i tråd med styrets innstilling
.

-                      -

En interessert gruppe møtte opp på medlemsmøtet 13.april 2016 for å høre Frode Bygdnes dele av sin kunnskap om temaet:

  Emigrasjon - utvandring til Amerika herfra.

SHIHmedlmote13042016

Foto: Jakob Eitrheim

Du finner flere “gamle” innlegg på Arkiv-sida.

*) Bildet på banneret øverst er fra vinteren 2016, fotografert fra Trondenes mot Toppsundet.                                                                                                                     Foto: Eilif A Nordseth 

SlektavaarR1

Slekta vår:
 Slekta vår nr.2/2017
 er under utsending snart.
 Fra innholdet, her > > > >

Frist for innlegg til neste 
nr. (3-2017) av  “Slekta vår” er
31.08.2017.
Innlegg til bladet sendes på
e-post til slektavar@slektiharstad.com

.

 

I arbeidet med å legge til rette for best mulig informasjon til medlemmene, håper styret snart å kunne ha registrert mobilnummer og e-post- adresse til de aller fleste medlemmene

Du kan bruke Kontaktskjemaet vårt eller en SMS til 934 32 272 for å melde fra om dine.

Er du usikker på om vi har e-postadressen din, kan sjekke medlemslista..                     

. .

Har du forslag til tema på møtene våre..?
 Noe du synes ville være interessant å høre mer om eller diskutere med andre?
 Gi beskjed, bruk gjerne Kontaktskjemaet >

“Slektshistorisk Forening i Harstad er  registrert i  Frivillighetsregistret og kan motta midler via grasrotandelen fra Norsk Tipping.

Ønsker du/dere å støtte oss neste gang ved innlevering av tipping/lotto/vikinglotto -  oppgi da dette org.nr: 999654940

På forhånd tusen takk for at dere støtter oss i arbeidet med  slektsforskningen.”

SFD2017

2017

Ikke medlem ..?
 Ikke medlem ennå ? Ta kontakt så ordner vi det.
 Kontingent kr. 200/år inkl. bladet “Slekta vår”.
   Bruk gjerne Medlemsskjemaet > > >

Besøkende fra forskjellige land:

Flag Counter

Flaggteller startet 02.09.2014

 

Styret_2017R

Det nye styret i Slektshistorisk forening var samlet til sitt første møte 27.april.
(Fra venstre: Hjalmar Larsen, styremedlem, Kirsti Arctander, nestleder, Eilif Nordseth, leder, Anita Jensvold, 1. varamedlem, Knut Arne Mikalsen, kasserer, Gunhild Hanssen, sekretær, Jakob Eitrheim,
2. varamedlem.)

Av saker som ble behandlet, kan nevnes:
* Rutiner og praktiske forhold rundt møteavviklingen.
* Tema på medlemsmøter
* Jubileet, foreningen blir 25 år 3.juni 2017
* Slektsforskerdagen lørdag 28.oktober.
* En liten reise (tur i området) har nærmest blitt
   en vane. Vi følger opp også i år.
* Kurs av ulike slag

** Det vil bli gitt nærmere informasjon på kommende
     medlemsmøter.

“Folk og  slekt i

 gamle Trondenes”

 
Kr.300,oo for medlemmer *)
     *) Andre kr.400,oo                 

  Mer info her > > >
  

                       -

Vi takker for besøket og ønsker velkommen tilbake til oss!

Siden februar 2011:

 

-

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Webmaster ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene.
         © 2008-2017 Copyright, Slektshistorisk Forening i Harstad, All rights reserved

Sist oppdatert:  10.07.2017